Aktualności

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie - VIII edycja

14 grudnia 2018

Mamy zaszczyt zaprosić Was Drodzy Uczniowie Szkół Średnich do udziału w ósmej  edycji Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie zorganizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Merytorycznie konkurs przygotowują pracownicy Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Każda edycja jest poświęcona innemu zagadnieniu szczegółowemu z obszaru szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie. W tym roku proponujemy następującą tematykę pracy pisemnej: "Być przedsiębiorcą w Polsce, ułatwienia i utrudnienia z perspektywy młodzieży - przyszłych przedsiębiorców”.
Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie honorowym patronatem objęła Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Szczegóły na stronie:

https://www.ukw.edu.pl/strona/wiedza_o_spoleczenstwie

 

czytaj całość…

Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta

13 grudnia 2018

Zachęcamy do składania wniosków o Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta, Stypendium Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Każdy wniosek powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Urząd Miasta oraz zawierać informacje o dorobku naukowca/wyróżniającego się studenta z ostatnich dwóch lat.

czytaj całość…

Kino Paragraf

10 grudnia 2018
czytaj całość

19 grudnia o godz. 11:00 zapraszamy do Auli Biblioteki UKW na kolejną projekcję w ramach cyklu filmów w Kinie Paragraf organizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych UKW. Tym razem zachęcamy do obejrzenia filmu: Pożegnanie z niewinnością, w reżyserii David Schwimmer.

czytaj całość…

Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych

29 listopada 2018

W piątek (23 listopada) na stadionie KGHM Zagłębia Lubin S.A. odbył się Kongresie Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych. Wydarzenie zostało przeprowadzone w ramach współpracy Zagłębia Lubin S.A. wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Gdańskim – uczelniami tworzącymi sieć naukową pod nazwą Polska sieć naukowa - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz upowszechniania prawa sportowego, oraz Towarzystwem Sieci Naukowej Prawa Sportowego, a także Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

Umowę o współpracy pomiędzy Zagłębiem Lubin S.A a Towarzystwem Sieci Naukowej Prawa Sportowego podpisano 12 sierpnia br.

Zakres tematyczny i poziom merytoryczny wystąpień prelegentów okazał się bardzo wysoki, co napawa organizatorów tym większą satysfakcją. Ważnym elementem Kongresu było praktyczne wykorzystanie infrastruktury obiektu, na którym został on przeprowadzony. Uczestnicy mieli bowiem możliwość uczestniczyć w spotkaniu z Panem Mirosławem Lisowskim, kierownikiem do spraw bezpieczeństwa KGHM Zagłębia Lubin S.A. oraz Prezesem Zarządu dr r.pr. Mateuszem Dróżdżem. Była to niepowtarzalna okazja dla osób biorących udział w Kongresie, aby zapoznać się z procedurami związanymi z bezpieczeństwem i organizacją imprezy masowej na szczeblu Ekstraklasy.

Kongres został podzielony na cztery panele dyskusyjne, które każdorazowo zakańczane były dyskusją nad poruszanymi zagadnieniami. Prelekcje trwały, z przerwami, od godziny 9:30 do 20:30. Zanim przystąpiono do poruszania kwestii merytorycznych, zgromadzeni zostali powitani przez osoby reprezentujące organizatorów, tj. dr hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. nadzw., (Prorektora ds. finansów i organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Prezesa Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego) i dr r.pr. Mateusza Dróżdża.

Referaty zaprezentowane podczas wydarzenia dotyczyły takich zagadnień, jak: zmian w regulacjach prawnych, organizacji i realizacji imprezy sportowej w Polsce, relacji między sportem a administracją publiczną, zarządzania i finansów w sporcie czy odpowiedzialnością prawną w sporcie.

Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych  spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego oraz osób zawodowo związanych na co dzień z branżą sportową i zebrała pochlebne opinie. Oprócz ww. osobistości, w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Sportu i Turystyki – dr r.pr. Dominik Borek (Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki) oraz mgr Rafał Piechota (Zastępca dyrektora Biura Ministra Sportu i Turystyki), Polskiego Związku Piłki Nożnej – r.pr. Adam Gilarski (Rzecznik Dyscyplinarny), Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich – r.pr. Tomasz Dauerman, radcowie prawni i adwokaci, przedstawiciele klubów Ekstraklasy i firm bukmacherskich oraz osoby związane z wieloma czołowymi ośrodkami naukowymi z całego kraju. 

Kongres był pierwszym tego typu wydarzeniem, zrealizowanym na stadionie KGHM Zagłębia Lubin S.A. i w ramach współpracy tego klubu z Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego, a także Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Gdańskim oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, tym bardziej cieszy fakt, że zakończyło się ogromnym sukcesem. Pokłosiem Kongresu są zatem plany kontynuowania formuły takich spotkań w przyszłości, a także wydania publikacji zawierającej  referaty wygłaszane podczas obrad kongresowych.

czytaj całość…

Oferta stażu dla studentów socjologii i słuchaczy marketingu internetowego

29 listopada 2018

Na Wydziale prowadzimy studia podyplomowe "Marketing internetowy i e-biznes" (http://iukw.pl). Studia podejmują współpracę z lokalnym przedsiębiorcą Easthunter.pl, który poszukuje stażystów (z możliwością zatrudnienia na cały etat). UWAGA! Preferowani są studenci socjologii i słuchacze wspomnianych studiów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem studiów, Piotrem Siudą.

czytaj całość…

Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych

21 listopada 2018

Na Stadionie Zagłębia Lubin 23 listopada 2018 roku odbędzie się Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Gdańskim – uczelniami tworzącymi sieć naukową pod nazwą Polska sieć naukowa – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz upowszechniania prawa sportowego, oraz Towarzystwem Sieci Naukowej Prawa Sportowego, a także Uczelnią Łazarskiego w Warszawie i Zagłębiem Lubin S.A jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

czytaj całość…

Spotkanie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

14 listopada 2018

Za nami spotkanie Wykładowców, Studentów i Pracowników Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyło się 20 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w Auli Copernicanum. Spotkanie uświetnił koncert Studentów Wydziału Edukacji Muzycznej oraz wykład dr Moniki Opioły-Cegiełki "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo". Na uroczystaść przybył JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Profektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukwski, prof. nadzw.
Wydarzenie to pozwoliło nam wspólnie przeżywać wyjątkowe chwile w dziejach naszej Ojczyzny.czytaj całość…

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta oraz najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2018/2019

22 października 2018

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta oraz najlepszą pracę dyplomową

w roku akademickim 2018/2019

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 64/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Terminy:

do 2 września 2019 r. – termin składania wniosków do sekretariatów Instytutów/Katedr

do 6 września 2019 r. – termin przekazania kompletnej dokumentacji do Sekretariatu Dziekana WAiNS

10 września 2019 r. – posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38