Nowy kierunek na WAiNS - prawo w biznesie

  • 20 grudnia 2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku prawo w biznesie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38