Wydział Administracji i Nauk Społecznych otrzymał dwie najnowsze publikacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • 04 stycznia 2018

Wydział Administracji i Nauk Społecznych otrzymał dwie najnowsze publikacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pierwsza z nich „Pozytywne i negatywne obowiązki wobec osób pozbawionych wolności – aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego” podsumowuje refleksje z X Seminarium Warszawskiego, które zostało zorganizowane 14 października 2016 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Rokrocznie na konferencji naukowej są popularyzowane standardy wynikające z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Druga publikacja „Reprezentacja RP przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – ponad dwie dekady doświadczeń MSZ” podsumowuje refleksje z konferencji przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 30 maja 2017 roku w Warszawie. Konferencja dotyczyła dorobku MSZ na polu reprezentacji Polski przed Trybunałem w Strasburgu – zarówno w zakresie zastępstwa procesowego, jak i wykonywania wyroków.

Publikacje zostały przekazane do Biblioteki UKW.

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38