Nowy kierunek na WAiNS - prawo w biznesie

  • 17 stycznia 2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku prawo w biznesie.

http://www.wydzialnaukspolecznych.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_administracji/nowy-kierunek-studiow

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38