Konferencja naukowa „Środki reakcji karnej na czyny zabronione”

 • 30 stycznia 2018

Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Środki reakcji karnej na czyny zabronione”, która odbędzie się dnia 13 marca 2018 r. w Bibliotece Głównej UKW przy ul. K. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

Z punku widzenia społecznego poczucia bezpieczeństwa, jedną z kluczowych kwestii stanowi problematyka karalności za czyny zabronione. Zaostrzanie ustawowego zagrożenia karą za poszczególne przestępstwa, kwestia utrzymania więźniów za publiczne pieniądze czy problematyka kary śmierci - zagadnienia te coraz częściej stają się przedmiotem dyskusji publicznej budząc wiele kontrowersji. Chcielibyśmy, aby organizowana przez nas Konferencja umożliwiała przekrojowe spojrzenie na zagadnienie karalności, toteż do udziału w niej zapraszamy przedstawicieli prawa, pedagogów, filozofów, ekonomistów oraz socjologów.

Proponujemy poruszenie następujących zagadnień:

 1. Rys historyczny systemu środków reakcji prawnokarnej;
 2. Teorie kary;
 3. Zasady wymiaru kary;
 4. Cele i funkcje kary kryminalnej;
 5. Kary i środki karne w Kodeksie karnym oraz Kodeksie wykroczeń;
 6. Środki probacyjne;
 7. Kary i środki wymierzane nieletnim i młodocianym;
 8. Dyrektywy sądowego wymiaru kary;
 9. Ekonomiczna analiza kary pozbawienia wolności;
 10. Problematyka kary śmierci;
 11. Resocjalizacja penitencjarna;
 12. Prawa osób osadzonych;
 13. Międzynarodowe standardy wykonywania kar.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile będą wpisywały się w tematykę Konferencji. Owa lista stanowi jedynie otwartą propozycję.

Ufamy, że tak szeroko zakreślony zakres Konferencji, po pierwsze zainteresuje Państwa tym naukowym przedsięwzięciem, nadto stanowić będzie płaszczyznę wymiany poglądów na tak niezwykle ważną dla nauki prawa karnego tematykę, jaką są środki penalne – idea ich ustanawiania oraz sposób, funkcje i cele stosowania.

Jednocześnie informujemy, że dla 10 najlepszych referatów została przewidziana możliwość publikacji, po pozytywnej ich recenzji, w formie publikacji pokonferencyjnej. Nie przewidujemy możliwości publikacji referatu bez uprzedniego wygłoszenia go podczas Konferencji. Termin nadsyłania referatów mija 11 marca 2018 r.

Szczegóły na stronie
http://www.srodkireakcjikarnej.ukw.edu.pl/jednostka/srodki_reakcji_karnej_na_czyny_zabronione

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38