Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych

  • 29 listopada 2018

W piątek (23 listopada) na stadionie KGHM Zagłębia Lubin S.A. odbył się Kongresie Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych. Wydarzenie zostało przeprowadzone w ramach współpracy Zagłębia Lubin S.A. wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Gdańskim – uczelniami tworzącymi sieć naukową pod nazwą Polska sieć naukowa - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz upowszechniania prawa sportowego, oraz Towarzystwem Sieci Naukowej Prawa Sportowego, a także Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

Umowę o współpracy pomiędzy Zagłębiem Lubin S.A a Towarzystwem Sieci Naukowej Prawa Sportowego podpisano 12 sierpnia br.

Zakres tematyczny i poziom merytoryczny wystąpień prelegentów okazał się bardzo wysoki, co napawa organizatorów tym większą satysfakcją. Ważnym elementem Kongresu było praktyczne wykorzystanie infrastruktury obiektu, na którym został on przeprowadzony. Uczestnicy mieli bowiem możliwość uczestniczyć w spotkaniu z Panem Mirosławem Lisowskim, kierownikiem do spraw bezpieczeństwa KGHM Zagłębia Lubin S.A. oraz Prezesem Zarządu dr r.pr. Mateuszem Dróżdżem. Była to niepowtarzalna okazja dla osób biorących udział w Kongresie, aby zapoznać się z procedurami związanymi z bezpieczeństwem i organizacją imprezy masowej na szczeblu Ekstraklasy.

Kongres został podzielony na cztery panele dyskusyjne, które każdorazowo zakańczane były dyskusją nad poruszanymi zagadnieniami. Prelekcje trwały, z przerwami, od godziny 9:30 do 20:30. Zanim przystąpiono do poruszania kwestii merytorycznych, zgromadzeni zostali powitani przez osoby reprezentujące organizatorów, tj. dr hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. nadzw., (Prorektora ds. finansów i organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Prezesa Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego) i dr r.pr. Mateusza Dróżdża.

Referaty zaprezentowane podczas wydarzenia dotyczyły takich zagadnień, jak: zmian w regulacjach prawnych, organizacji i realizacji imprezy sportowej w Polsce, relacji między sportem a administracją publiczną, zarządzania i finansów w sporcie czy odpowiedzialnością prawną w sporcie.

Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych  spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego oraz osób zawodowo związanych na co dzień z branżą sportową i zebrała pochlebne opinie. Oprócz ww. osobistości, w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Sportu i Turystyki – dr r.pr. Dominik Borek (Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki) oraz mgr Rafał Piechota (Zastępca dyrektora Biura Ministra Sportu i Turystyki), Polskiego Związku Piłki Nożnej – r.pr. Adam Gilarski (Rzecznik Dyscyplinarny), Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich – r.pr. Tomasz Dauerman, radcowie prawni i adwokaci, przedstawiciele klubów Ekstraklasy i firm bukmacherskich oraz osoby związane z wieloma czołowymi ośrodkami naukowymi z całego kraju. 

Kongres był pierwszym tego typu wydarzeniem, zrealizowanym na stadionie KGHM Zagłębia Lubin S.A. i w ramach współpracy tego klubu z Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego, a także Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Gdańskim oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, tym bardziej cieszy fakt, że zakończyło się ogromnym sukcesem. Pokłosiem Kongresu są zatem plany kontynuowania formuły takich spotkań w przyszłości, a także wydania publikacji zawierającej  referaty wygłaszane podczas obrad kongresowych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38