Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta

  • 13 grudnia 2018

Zachęcamy do składania wniosków o Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta, Stypendium Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Każdy wniosek powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Urząd Miasta oraz zawierać informacje o dorobku naukowca/wyróżniającego się studenta z ostatnich dwóch lat.

Kandydaci do Nagrody Naukowej i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta powinni  zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38