Aktualności

Spotkanie z mec. Beatą Lorkowską

12 marca 2019

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na spotkanie z mec. Beatą Lorkowską zorganizowane we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy. Tematem wystąpienia będzie funkcjonowanie samorządu adwokackiego. Mecenas Beata Lorkowska jest doświadczonym adwokatem, cieszy się autorytetem w środowisku oraz aktywnie uczestniczy w działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Spotkanie z doświadczonym ekspertem pozwoli Państwu w pełni dostrzec istotną rolę adwokatury w systemie instytucji ochrony prawa. Na zakończenie wykładu zarezerwowano czas na zadawanie pytań. 
Spotkanie odbędzie się w Auli Atrium (ul. Chodkiewicza 30), 22.03.2019 r. o godz. 11.00-12.30.
Chęć udziału w wydarzeniu należy zgłosić drogą mailową: marta.janocha@ukw.edu.pl
Ilość miejsc jest ograniczona! Zgłoszenia trwają do 20.03.2019 r.

czytaj całość…

Seminarium naukowe poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

01 marca 2019

W Bibliotece Głównej UKW odbyło się seminarium naukowe poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zaproszonych gości powitał Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Radosława Krajewski, prof. nadzw.

Naukowe spotkanie rozpoczął mł. insp. Maciej Zdunowski z Komendy Wojewódzkiej Policji, który przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2017–2018, o przyczynach zdarzeń i profilaktyce wypadków drogowych. Krzysztof Nowak z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zapoznał uczestników z działalnością kontrolną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zbigniew Białkowski ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy opowiedział o porządku ruchu drogowego i o tym jak wygląda jego kontrola przez Straż Miejską. Andrzej Gross i Maciej Eckardt z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy opowiedzieli o promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego jako zadaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przede wszystkim studentów WAiNS.

Seminarium zostało objęte patronatem medialnym przez Gazetę Pomorską oraz Polskie Radio PiK.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

czytaj całość…

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

25 lutego 2019

Z okazji Dnia Kobiet Dziekan i Prodziekani 
zapraszają studentów i pracowników naszego Wydziału, 
ale szczególnie wszystkie Panie, na wydziałowe spotkanie, 
które odbędzie się 5 marca br. (wtorek) o godz. 12.00 w Auli Copernicanum. 
W programie:
– wykład Dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej „Być kobietą. Co to znaczyło i znaczy dla prawa?"
– koncert studentów Wydziału Edukacji Muzycznej.

czytaj całość…

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie - VIII edycja

14 grudnia 2018

Mamy zaszczyt zaprosić Was Drodzy Uczniowie Szkół Średnich do udziału w ósmej  edycji Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie zorganizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Merytorycznie konkurs przygotowują pracownicy Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Każda edycja jest poświęcona innemu zagadnieniu szczegółowemu z obszaru szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie. W tym roku proponujemy następującą tematykę pracy pisemnej: "Być przedsiębiorcą w Polsce, ułatwienia i utrudnienia z perspektywy młodzieży - przyszłych przedsiębiorców”.
Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie honorowym patronatem objęła Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Szczegóły na stronie:

https://www.ukw.edu.pl/strona/wiedza_o_spoleczenstwie

 

czytaj całość…

Nagrody i Stypendia Prezydenta Miasta

13 grudnia 2018

Zachęcamy do składania wniosków o Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta, Stypendium Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Każdy wniosek powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Urząd Miasta oraz zawierać informacje o dorobku naukowca/wyróżniającego się studenta z ostatnich dwóch lat.

Kandydaci do Nagrody Naukowej i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta powinni  zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

czytaj całość…

Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych

29 listopada 2018

W piątek (23 listopada) na stadionie KGHM Zagłębia Lubin S.A. odbył się Kongresie Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych. Wydarzenie zostało przeprowadzone w ramach współpracy Zagłębia Lubin S.A. wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Gdańskim – uczelniami tworzącymi sieć naukową pod nazwą Polska sieć naukowa - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz upowszechniania prawa sportowego, oraz Towarzystwem Sieci Naukowej Prawa Sportowego, a także Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

Umowę o współpracy pomiędzy Zagłębiem Lubin S.A a Towarzystwem Sieci Naukowej Prawa Sportowego podpisano 12 sierpnia br.

Zakres tematyczny i poziom merytoryczny wystąpień prelegentów okazał się bardzo wysoki, co napawa organizatorów tym większą satysfakcją. Ważnym elementem Kongresu było praktyczne wykorzystanie infrastruktury obiektu, na którym został on przeprowadzony. Uczestnicy mieli bowiem możliwość uczestniczyć w spotkaniu z Panem Mirosławem Lisowskim, kierownikiem do spraw bezpieczeństwa KGHM Zagłębia Lubin S.A. oraz Prezesem Zarządu dr r.pr. Mateuszem Dróżdżem. Była to niepowtarzalna okazja dla osób biorących udział w Kongresie, aby zapoznać się z procedurami związanymi z bezpieczeństwem i organizacją imprezy masowej na szczeblu Ekstraklasy.

Kongres został podzielony na cztery panele dyskusyjne, które każdorazowo zakańczane były dyskusją nad poruszanymi zagadnieniami. Prelekcje trwały, z przerwami, od godziny 9:30 do 20:30. Zanim przystąpiono do poruszania kwestii merytorycznych, zgromadzeni zostali powitani przez osoby reprezentujące organizatorów, tj. dr hab. Zbigniewa Bukowskiego, prof. nadzw., (Prorektora ds. finansów i organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Prezesa Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego) i dr r.pr. Mateusza Dróżdża.

Referaty zaprezentowane podczas wydarzenia dotyczyły takich zagadnień, jak: zmian w regulacjach prawnych, organizacji i realizacji imprezy sportowej w Polsce, relacji między sportem a administracją publiczną, zarządzania i finansów w sporcie czy odpowiedzialnością prawną w sporcie.

Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych  spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego oraz osób zawodowo związanych na co dzień z branżą sportową i zebrała pochlebne opinie. Oprócz ww. osobistości, w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Sportu i Turystyki – dr r.pr. Dominik Borek (Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki) oraz mgr Rafał Piechota (Zastępca dyrektora Biura Ministra Sportu i Turystyki), Polskiego Związku Piłki Nożnej – r.pr. Adam Gilarski (Rzecznik Dyscyplinarny), Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich – r.pr. Tomasz Dauerman, radcowie prawni i adwokaci, przedstawiciele klubów Ekstraklasy i firm bukmacherskich oraz osoby związane z wieloma czołowymi ośrodkami naukowymi z całego kraju. 

Kongres był pierwszym tego typu wydarzeniem, zrealizowanym na stadionie KGHM Zagłębia Lubin S.A. i w ramach współpracy tego klubu z Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego, a także Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Gdańskim oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, tym bardziej cieszy fakt, że zakończyło się ogromnym sukcesem. Pokłosiem Kongresu są zatem plany kontynuowania formuły takich spotkań w przyszłości, a także wydania publikacji zawierającej  referaty wygłaszane podczas obrad kongresowych.

czytaj całość…

Oferta stażu dla studentów socjologii i słuchaczy marketingu internetowego

29 listopada 2018

Na Wydziale prowadzimy studia podyplomowe "Marketing internetowy i e-biznes" (http://iukw.pl). Studia podejmują współpracę z lokalnym przedsiębiorcą Easthunter.pl, który poszukuje stażystów (z możliwością zatrudnienia na cały etat). UWAGA! Preferowani są studenci socjologii i słuchacze wspomnianych studiów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem studiów, Piotrem Siudą.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38