Galeria

Seminarium naukowe poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

04 marca 2019
czytaj całość

W Bibliotece Głównej UKW odbyło się seminarium naukowe poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zaproszonych gości powitał Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Radosława Krajewski, prof. nadzw.

Naukowe spotkanie rozpoczął mł. insp. Maciej Zdunowski z Komendy Wojewódzkiej Policji, który przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2017–2018, o przyczynach zdarzeń i profilaktyce wypadków drogowych. Krzysztof Nowak z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zapoznał uczestników z działalnością kontrolną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zbigniew Białkowski ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy opowiedział o porządku ruchu drogowego i o tym jak wygląda jego kontrola przez Straż Miejską. Andrzej Gross i Maciej Eckardt z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy opowiedzieli o promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego jako zadaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przede wszystkim studentów WAiNS.

Seminarium zostało objęte patronatem medialnym przez Gazetę Pomorską oraz Polskie Radio PiK.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

czytaj całość…

Dzień otwarty UKW

05 marca 2018
czytaj całość

Kolejny Dzień Otwarty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za nami. Maturzyści uczestniczyli w prezentacjach dotyczących matury, przygotowanymi przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Mogli też poznać ofertę edukacyjną UKW, porozmawiać z wykładwocami i studentami. Nauczyciele akademiccy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych odpowiadali na pytania uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach: administracja, ekonomia, filozofia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, socjologia, a także prawo w biznesie - nowym kierunkiem o profilu praktycznym.Studenci naszego Wydziału opowiadali o życiu studenckim, m.in. o kołach naukowych, dzialności Samorządu Studenckiego i Królewskich Juwenaliach.

czytaj całość…

OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA "Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego."

22 maja 2017
czytaj całość

W dniach 18-19 maja br. odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego”, zorganizowana przez Katedrę Socjologii. Wzięło w niej udział 23 prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie z całego kraju: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego oraz nasz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Ponadto udział wzięły przedstawicielki Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, a także reprezentanci Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W ciągu dwóch dni odbyły się 4 sesje dotyczące zmian demograficznych, różnych wymiarów bezpieczeństwa i kwestii migracyjnych, prowadzone przez wykładowców naszego Uniwersytetu. W ramach sesji uczestnicy zaprezentowali interesujące referaty dotyczące kwestii starzejącego się społeczeństwa europejskiego, niskiej dzietności, braku dialogu społecznego, polaryzacji społeczeństw europejskich, mowy nienawiści, obaw i nadziei związanych z (dez)integracją europejską, jakości życia, dochodu podstawowego, religijności, bezpieczeństwa w wymiarze państwowym i kulturowym. Po sesjach toczyły się inspirujące dyskusje, a w ostatni dzień konferencji odbyła się wycieczka po Bydgoszczy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji,  a pracownikom Katedry Socjologii za zaangażowanie w jej organizację.

czytaj całość…

Relacja z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Nieletni i młodociani sprawcy czynów zabronionych - aspekty prawne i społeczne"

12 maja 2017
czytaj całość

Koło Naukowe Prawa Karnego UKW podjęło się zorganizowania Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Nieletni i młodociani sprawcy czynów zabronionych - aspekty prawne i społeczne”, która odbyła się w dniu 9 maja 2017 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Liczba osób zgłaszających swoje abstrakty przerosła nasze oczekiwania, w konferencji brało udział 85 prelegentów z ok. 10 jednostek naukowych. Patronat honorowy objął Rzecznik Praw Dziecka, którego reprezentowała Pani Agnieszka Paterek - Główny Specjalista Zespołu ds Nieletnich. Patronat medialny m. in. objęła TVP Bydgoszcz oraz czasopismo Niebieska-Linia, Edukacja Prawnicza. Dzień 9 maja 2017 r. zapadnie w naszych pamięciach nie tylko ze względów naukowych, był dniem pełnym wrażeń!

czytaj całość…

VI edycja Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

18 kwietnia 2017
czytaj całość

W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się VI edycja Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego corocznie przez nasz Uniwersytet.

Tym razem uczniowie przygotowali pisemne prace poświęcone następującemu zagadnieniu: „Imigranci w Europie. Szanse i zagrożenia dla Polski". Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tytułowej problematyki, wskazując wiele interesujących poglądów w tym zakresie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom!
Honorowy patronat nad konkursem objął Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

czytaj całość…

Ogólnopolska Konferencja "Rodzina i prawo"

13 kwietnia 2017
czytaj całość

W dniach 4-5 kwietnia br. odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina i prawo”. Wzięło w niej udział blisko 70 prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie z całego kraju: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz nasz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Obrady toczyły się w 8 sekcjach, którym przewodniczyli wykładowcy naszego Uniwersytetu. W ich ramach uczestnicy zaprezentowali interesujące referaty dotyczące wielopłaszczyznowych prawnych relacji rodziny i prawa. Problematyka ta jest istotna społecznie, ważna poznawczo, ciągle aktualna, ale także wymagająca uogólniania, dostrzegania różnych szczegółów jej dotyczących, formułowania wniosków de lege lata i de lege ferenda. Wszystko to stało się udziałem uczestników konferencji. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w niej oraz za zaangażowanie w jej organizację!

czytaj całość…

Wykład otwarty - Jak nie stać się przestępcą

04 kwietnia 2017
czytaj całość

W dniu 29 marca 2017 roku na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych odbył się wykład otwarty na temat Jak nie stać się przestępcą. Spotkanie podzielone było na część wykładową oraz sesję pytań. Pan Przemysław Stalmaszyk, funkcjonariusz Służby Więziennej, na co dzień pracujący w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie, omówił najważniejsze problemy związane z odbywaniem kary izolacyjnej przez młode osoby, które po raz pierwszy trafiają do zakładu karnego dla dorosłych. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy mieli okazję skorzystać z bogatego doświadczenia zawodowego naszego Gościa.

czytaj całość…

Relacja z debaty o zmianach w umowie o pracę na czas określony

03 kwietnia 2017
czytaj całość

28 marca 2017 r. o godz. 11.00 odbyła się debata dotycząca zmian w umowach o pracę na czas określony, organizowana przez Koło Naukowe Prawo i Społeczeństwo. Przybliżyła ona w znacznym stopniu praktyczną stronę nowelizacji Kodeksu Pracy obowiązującą od 22 lutego 2016 r. Naszymi gośćmi byli:

  • Inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy, Ewa Weśniuk-Cieśla,
  • Zastępca przewodniczącego wydziału pracy Sądu Rejonowego w Świeciu, dr Igor Zduński,
  • Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr hab. Mirosław Geise, prof. UKW,
  • Przedstawiciel Pracodawców Pomorza i Kujaw, prezes LOGON S.A.,Krzysztof Jurek,
  • Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Sebastian Gawronek.

W trakcie debaty występowała zgodność, co do zasadności zmiany stanu prawnego umowy o pracę na czas określony. Wszyscy prelegenci zauważali, że poprzednie regulacje umożliwiały nadużywanie stosowania umowy o pracę na czas określony. Rozbieżności stanowisk dotyczyły pozycji zatrudnienia terminowego w systemie prawnym i gospodarczym. Debata cieszyła się sporym zainteresowaniem Studentów administracji i ekonomii. Dziękujemy.

czytaj całość…

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

11 marca 2017
czytaj całość

Z okazji Dnia Kobiet na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła społeczność naszego wydziału. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również: Kanclerz UKW mgr Renata Malak, zastępca Kanclerza mgr Mariola Majorkowska, Kwestor UKW mgr Renata Stefaniak oraz Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Przedstawicielka Bella Line Wellness Centrum w Bydgoszczy opowiedziała o zdrowym stylu życia i aktywności fizycznej, natomiast funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy o bezpieczeństwie kobiet. Studenci koła naukowego Prawo i Społeczeństwo przygotowali niespodziankę satyryczno-rozrywkową. O oprawę muzyczną spotkania zadbali studenci Wydziału Edukacji Muzycznej.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38