Ogólnopolska Konferencja "Rodzina i prawo"

W dniach 4-5 kwietnia br. odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina i prawo”. Wzięło w niej udział blisko 70 prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie z całego kraju: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz nasz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Obrady toczyły się w 8 sekcjach, którym przewodniczyli wykładowcy naszego Uniwersytetu. W ich ramach uczestnicy zaprezentowali interesujące referaty dotyczące wielopłaszczyznowych prawnych relacji rodziny i prawa. Problematyka ta jest istotna społecznie, ważna poznawczo, ciągle aktualna, ale także wymagająca uogólniania, dostrzegania różnych szczegółów jej dotyczących, formułowania wniosków de lege lata i de lege ferenda. Wszystko to stało się udziałem uczestników konferencji. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w niej oraz za zaangażowanie w jej organizację!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38