VI edycja Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się VI edycja Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego corocznie przez nasz Uniwersytet.

Tym razem uczniowie przygotowali pisemne prace poświęcone następującemu zagadnieniu: „Imigranci w Europie. Szanse i zagrożenia dla Polski". Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tytułowej problematyki, wskazując wiele interesujących poglądów w tym zakresie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom!
Honorowy patronat nad konkursem objął Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38