Relacja z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Nieletni i młodociani sprawcy czynów zabronionych - aspekty prawne i społeczne"

Koło Naukowe Prawa Karnego UKW podjęło się zorganizowania Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Nieletni i młodociani sprawcy czynów zabronionych - aspekty prawne i społeczne”, która odbyła się w dniu 9 maja 2017 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Liczba osób zgłaszających swoje abstrakty przerosła nasze oczekiwania, w konferencji brało udział 85 prelegentów z ok. 10 jednostek naukowych. Patronat honorowy objął Rzecznik Praw Dziecka, którego reprezentowała Pani Agnieszka Paterek - Główny Specjalista Zespołu ds Nieletnich. Patronat medialny m. in. objęła TVP Bydgoszcz oraz czasopismo Niebieska-Linia, Edukacja Prawnicza. Dzień 9 maja 2017 r. zapadnie w naszych pamięciach nie tylko ze względów naukowych, był dniem pełnym wrażeń!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38