OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA "Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego."

W dniach 18-19 maja br. odbyła się na naszym Wydziale ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego”, zorganizowana przez Katedrę Socjologii. Wzięło w niej udział 23 prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie z całego kraju: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego oraz nasz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Ponadto udział wzięły przedstawicielki Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, a także reprezentanci Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W ciągu dwóch dni odbyły się 4 sesje dotyczące zmian demograficznych, różnych wymiarów bezpieczeństwa i kwestii migracyjnych, prowadzone przez wykładowców naszego Uniwersytetu. W ramach sesji uczestnicy zaprezentowali interesujące referaty dotyczące kwestii starzejącego się społeczeństwa europejskiego, niskiej dzietności, braku dialogu społecznego, polaryzacji społeczeństw europejskich, mowy nienawiści, obaw i nadziei związanych z (dez)integracją europejską, jakości życia, dochodu podstawowego, religijności, bezpieczeństwa w wymiarze państwowym i kulturowym. Po sesjach toczyły się inspirujące dyskusje, a w ostatni dzień konferencji odbyła się wycieczka po Bydgoszczy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji,  a pracownikom Katedry Socjologii za zaangażowanie w jej organizację.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38