Jakość kształcenia

Współpraca z Wydziałowym Samorządem Studenckim

Wyłanianie interesariuszy zewnętrznych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38