Kierunki studiów i rekrutacja

Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
proponujemy następujące kierunki studiów:

Administracja

Uznawany i rozpoznawalny kierunek.

Wybierz z nami swoją przyszłość!

 

NIESŁABNĄCE ZAINTERESOWANIE WIELU STUDENTÓW – ZOSTAŃ JEDNYM Z NICH!

 

Jeśli interesujesz się administrowaniem sprawami publicznymi, jak też prawem, jako instrumentem do tego służącym oraz instytucjami administracji publicznej, jest to kierunek dla ciebie. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa i innych obszarów.

 

INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER STUDIÓW. WIELE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWYCH.

 

Absolwenci administracji mogą pracować w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości
 • organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym, w tym w firmach, bankach, kancelariach, biurach.

 

Zobacz stronę rekrutacyjną administracji I stopnia lub II stopnia.

 

Ekonomia

Atrakcyjne specjalności do wyboru.

Wybierz z nami swoją przyszłość!

 

DOSKONALE ZORGANIZOWANE PRAKTYKI, W TYM WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI.

 

To kierunek będący dobrą propozycją dla osób interesujących się regułami rządzącymi produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. Studiując ekonomię, poznasz tajniki międzynarodowych stosunków gospodarczych, gospodarki polskiej i światowej oraz innych obszarów.

 

SZEROKIE PERSPEKTYWY ODNALEZIENIA SIĘ NA RYNKU PRACY I W BIZNESIE.

 

Po ekonomii można pdjąć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych, w tym w bankach, podmiotach doradczych i inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych,
 • biurach podatkowych oraz w administracji skarbowej, samorządowej i rządowej,
 • różnych firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, także na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą.

 

Zobacz stronę rekrutacyjną kierunku.

 

Filozofia

Kierunek dla miłujących mądrość.

Wybierz z nami swoją przyszłość!

 

DOSKONAŁA KADRA WYKŁADOWCÓW BĘDĄCYCH UZNANYMI SPECJALISTAMI W SWOJEJ DZIEDZINIE.

 

Jeśli chciałbyś wyrobić w sobie umiejętność kreatywnego myślenia, naucz się formułowania racjonalnych argumentów przydatnych w różnych obszarach zawodowych, odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości - studiuj filozofię! Dzięki temu, wbrew obiegowym opiniom, zyskasz dobre perspektywy na rynku pracy. "Umiłowanie mądrości", bo tym jest filozofia, prowadzi bowiem do zrozumienia świata, pełnego problemów i zmian, którym śmiało stawisz czoła.

 

DZISIAJ CORAZ WIĘCEJ INSTYTUCJI SZUKA "FILOZOFICZNYCH UMIEJĘTNOŚCI" SWOICH PRACOWNIKÓW - WYKORZYSTAJ TO.

 

Po filozofii można pracować:

 • w biznesie, reklamie oraz mediach,
 • w instytucjach oświatowych i kulturalnych,
 • jako doradcy oraz zarządzający zespołami ludzi.

 

Zobacz stronę Instytutu Filozofii oraz stronę rekrutacyjną kierunku. 
Sprawdź także fanpage filozofii na FB.

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Odkryj swoją przyszlość w nowoczesnej i cyfrowej bibliotece.

Wybierz z nami swoją przyszłość!

 

STUDIA DLA OSÓB O WYRAŹNIE UKIERUNKOWANYCH ZAINTERESOWANIACH I OCZEKIWANIACH ZAWODOWYCH.

 

Jest to kierunek z powodzeniem łączący dwa światy – książkę komputer. Jeżeli fascynuje Cię zdobywanie informacji przydatnych w różnych obszarach życia, chcesz „panować" nad zasobami informacyjnymi świata, nauczyć się „wszystkiego” o książkach i innych źródłach wiedzy, to ten kierunek jest właśnie nie dla Ciebie.

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SUPERNOWOCZESNYM BUDYNKU BIBLIOTEKI UKW.

 

Będąc absolwentem tego kierunku, możesz pracować w:

• firmach infobrokerskich (atrakcyjne zarobki),
• bibliotekach oraz o ośrodkach kultury
(spokojna praca w określonych godzinach),
• wydawnictwach tradycyjnych i internetowych
(kreujesz nowy wymiar informacji),
• centrach informacji iinstytucjach związanych z przetwarzaniem danych (masz dostęp do ogromnej wiedzy).

Zobacz stronę Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii oraz stronę rekrutacyjną kierunku. Sprawdź także fanpage na FB.

 

Prawo w biznesie

Kilkumiesięczne praktyki zawodowe!

Nastawienie na prowadzenie i obsługę biznesu!

 

STUDIA PRAWNICZE UZUPEŁNIONE O PRAKTYCZNE PRZEDMIOTY SPOZA PRAWA.

 

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na zatrudnienie w firmach i ich otoczeniu lub przygotować się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, musisz rozpocząć studia prawo w biznesie. Obok prawniczych przedmiotów związanych z płaszczyzną biznesową, oferujemy także kursy ekonomiczne i z zakresu innych nauk – te studia cechuje mocno interdyscyplinarny charakter! 

 

PRAKTYCZNY KIERUNEK Z ODPOWIEDNIO DOBRANĄ KADRĄ PRAWNIKÓW I SPECJALISTÓW Z INNYCH DZIEDZIN.

 

Absolwenci prawa w biznesie mogą pracować w:

 • firmach i instytucjach ich otoczenia,
 • przedsiębiorstwach, w których funkcjonują wyspecjalizowane komórki obsługi prawnej, działy organizacyjno-prawne, działy kadr i płac,
 • kancelariach zajmujących się obsługą prawną firm,
 • biurach doradztwa prawnego,
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej z otoczenia biznesu,
 • organizacjach pozarządowych i innych,
 • dodatkowo mogą podejmować własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz stronę Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania oraz stronę rekrutacyjną kierunku.

 

Socjologia

lnnowacyjność – Badania – Społeczeństwo

Wybierz z nami swoją przyszłość!

 

ATRAKCYJNE PRZEDMIOTY  DO WYBORU!

 

Studiując socjologię na UKW, nauczysz się realizować badania  społeczne w  praktyce, a także zarządzać projektami badawczymi z zakresu nauk społecznych, poznasz konsekwencje innowacyjności w różnych obszarach życia społecznego, rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne, dowiesz się,  jakie mechanizmy kierują światem mediów i polityki, a także czym jest CivilHub, czy kto to jest watchdog!

 

NA RYNKU PRACY WZRASTA ZAPOTRZEBOWANIE NA SOCJOLOGÓW I SPECJALISTÓW, KTÓRYCH KWALIFIKACJE MAJĄ ZWIĄZEK Z SOCJOLOGICZNYM PRZYGOTOWANIEM!

 

Socjolog może pracować w:

 • agencjach badań rynku i opinii publicznej,
 • firmach konsultingowych,
 • działach marketingu, analizy rynku i sprzedaży w firmach,
 • dziatach Human Resources i Public Relations,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • działach badań i analiz różnych agencji publicznych,
 • firmach prowadzqcych badania ewaluacyjne oraz badania diagnostyczne dla sektora publicznego,
 • agencjach reklamowych, mediach, organizacjach pozarządowych,
 • Głównym Urzędzie Statystycznym,
 • ... i wielu innych miejscach!

 

Zobacz stronę Katedry Socjologii oraz stronę rekrutacyjną kierunku.
Sprawdź także fanpage socjologii na FB.

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38