Konferencje naukowe

Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”

04 grudnia 2018

Zakład Informacji Naukowej przy Katedrze Informacji Naukowej I Bibliologii UKW pragnie po raz drugi zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową: Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”. Konferencja odbędzie się 3-4 czerwca 2019 r. W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na zgłoszenia organizator oczekuje do 31 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje zostaly zamieszczone na stronie: konferencja.kinib.ukw.edu.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

czytaj całość…

Prawa Człowieka w Polsce - konferencja

22 października 2018

W 2018 roku Polska obchodzi 25 rocznicę przystąpienia do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z tej okazji Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania wspólnie zorganizowały konferencję naukową na temat: Prawa Człowieka w Polsce – Perspektywa 25 Lat Ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Inicjatywę wsparły również władze Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

czytaj całość…

XIX czesko-polsko-słowacka konferencja prawa ochrony środowiska odbyła się na UKW

18 października 2018

W dnia 19-21.09.2018 Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska UKW był organizatorem XIX czesko-polsko-słowackiej konferencji prawa ochrony środowiska zatytułowanej w tym roku „Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska”. Współorganizatorem przedsięwzięcia, które odbyło się w Chełmnie, był także samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a sponsorem Santander Universidades.

czytaj całość…

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018 (Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04.2018 r.)

22 maja 2018

W zabytkowym pałacu w Ostromecku odbyły się w dniach 23-24 kwietnia bieżącego roku, obrady kolejnej konferencji naukowej, której organizatorem była Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (dalej: KINiB). Licznie zgromadzeni uczestnicy obrad w większości przypadków zajmują się w swojej bieżącej pracy badawczej sprawami historii książek, bibliotek i prasy. Zaproponowane przez nich tematy wystąpień zostały bez większych zastrzeżeń przyjęte przez komitet naukowy tego sympozjum. W pięknych wnętrzach ostromeckiego pałacu zebrani poruszali zagadnienia z różnych epok historycznych i dotyczące różnych krajów, które to jednak ściśle nawiązywały do ustalonego wcześniej profilu konferencji.

czytaj całość…

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko i prawo"

31 stycznia 2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wydział Administracji i Nauk Społecznych zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "DZIECKO I PRAWO". Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Konferencja naukowa „Środki reakcji karnej na czyny zabronione”

29 stycznia 2018

Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Środki reakcji karnej na czyny zabronione”, która odbędzie się dnia 13 marca 2018 r. w Bibliotece Głównej UKW przy ul. K. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język i prawo”

28 kwietnia 2017

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Język i prawo”, która odbędzie się dnia 15 maja 2017 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38