Opis Wydziału

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jednym z siedmiu wydziałów Uniwersytetu. Został on wyodrębniony w roku akademickim 2009/2010 z Wydziału Humanistycznego. Strukturę Wydziału tworzą Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Filozofii, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Katedra Socjologii. 

Wydział prowadzi studia na sześciu kierunkach: administracji, ekonomii, filozofii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwie, prawie w biznesie oraz socjologii. Studia na kierunku administracja oraz filozofia to studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, zaś studia na pozostałych kierunkach są studiami pierwszego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności w ramach dwóch bloków przedmiotowych, a studiujący na studiach magisterskich mają do wyboru dwie specjalności: administrację samorządową oraz administrację bezpieczeństwa publicznego. Przyszli ekonomiści mogą studiować na jednej z trzech specjalności: bankowość, finanse i rachunkowość oraz ekonomia menedżerska. Studiujący na kierunku socjologia mają natomiast do wyboru dwie specjalności: badania społeczne i rynkowe oraz innowacyjność w przestrzeni publicznej, a na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – współczesny obieg książki oraz społeczeństwo informacji i wiedzy.

Na wszystkich kierunkach studiów Wydział prowadzi studia stacjonarne. Studia na kierunkach administracja, ekonomia oraz prawo w biznesie to także studia niestacjonarne.

Ponadto Wydział proponuje atrakcyjne studia podyplomowe na ośmiu kierunkach: administracja i zarządzanie, bankowość i finanse, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, ekonomia i zarządzanie, filozofia i etyka, marketing internetowy i e-biznes, prawo zamówień publicznych, zarządzanie instytucjami kultury.     

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38