Pracownicy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

dr Paweł Antoszak
e-mail: pawelantoszak@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro II, pokój 207

mgr Katarzyna Biskup
e-mail: k.biskup@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1004

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski
e-mail: bojar-fijalkowski@wp.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1004

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.
e-mail: zbigniew.bukowski@ukw.edu.pl
ul Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1003

 mgr Miłosz Chruściel
e-mail: m.chrusciel@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, pietro X, pokój 1004

dr Ewa Dziawgo
e-mail: edziawgo@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, pietro II, pokój 207

dr Anna Folgier
e-mail: afolgier@op.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1004

mgr Marta Janocha
e-mail: marta.janocha@op.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1007

dr Adam Jakuszewicz
e-mail: jakuszewicz@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1009

dr Dagmara Jaroszewska-Choraś

e-mail: d.jaroszewska-choras@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1006

dr hab. Marek Jeleniewski
e-mail: emkajot@go2.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1008

dr hab. Andrzej Jezierski, prof. nadzw.
e-mail: andjez@panda.bg.univ.gda.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro II, pokój 206

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw.
e-mail: slawomirkamosinski@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro II, pokój 210

dr Magdalena Kasprzak
email: kasprzak.magdalena@gmail.com
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1010

mgr Agnieszka Kilińska-Pękacz
e-mail: a.kilinska-pekacz@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1006

dr Tomasz Knepka
e-mail: tomasz.knepka@ukw.edu.pl
Ogińskiego 16, piętro II, pokój 205

dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw.
e-mail: koziczak@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1007

dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw.
e-mail: radekkrajewski@vp.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604

dr Anita Kubanek
e-mail: akubanek@ukw.edu.pl
Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1010

dr Jolanta Laskowska
e-mail: jolantalaskowska@poczta.onet.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro II, pokój 209

dr Marian Masternak 
e - mail:
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1005

dr Marek Mrówczyński 
email: marekmr@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1010

dr Aleksandra Nowakowska-Kutra 
e-mail: ola.nkukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1004

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
e-mail: rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1005

dr Marcin Skinder
e-mail: skinder@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro II, pokój 205

dr Karol Smoter
e-mail: karolsmoter@gmail.com
ul. Ogińskiego 16, piętro II, pokój 205

dr Aldona Uziębło
e-mail:auzieblo@ukw.edu.pl
ul Ogińskiego 16, piętro II, pokój 207

dr Tatiana Walkowiak
e-mail: tania@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1001 lub sala nr 9 (parter)

dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. nadzw.
e-mail: jwisniewski@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro II, pokój 206

mgr Robert Wróblewski
e-mail: robert@ukw.edu.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro X, pokój 1001

INSTYTUTU FILOZOFII

prof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
e-mail: dlukas@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 718
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. nadzw.
e-mail: medsystem@medsystem.com.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Ryszard Mordarski, prof. nadzw.
e-mail: mordarski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Marek Siwiec, prof. nadzw.
e-mail: msiwiec@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. nadzw.
e-mail: janusz.sytnik-czetwertynski@wp.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Maciej Chlewicki, prof. nadzw.
e-mail: mach@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab Wojciech Rechlewicz
e-mail: w.rechlewicz@gmail.com
ul. Ogińskiego 16

dr Bożena Listkowska
e-mail: bozena.listkowska@.ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab Wojciech Torzewski, prof. nadzw.
e-mail: wtorzewski@poczta.fm
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

ks. dr Sylwester Warzyński
e-mail: sylwester.w@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

dr Katarzyna Domańska
e-mail: kdomanska@ukw.edu.pl
ul. Szymanowskiego 3, pokój 1.37

dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. nadzw.
e-mail: zdzislaw.gebolys@ukw.edu.pl
ul. Szymanowskiego 3, pokój 1.37

dr Joanna Gomoliszek
e-mail: joanna.gomoliszek@wp.pl
ul. Szymanowskiego 3, pokój 1.38

dr Bernardeta Iwańska-Cieślik
e-mail: biwanska@ukw.edu.pl
ul. Szymanowskiego 3, pokój 1.36

ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw.
e-mail: zkropidlowski@wp.pl
ul. Szymanowskiego 3, pokój 1.40

dr Elżbieta Pokorzyńska
e-mail:e.pokorzynska@ukw.edu.pl
ul. Szymanowskiego 3, pokój 1.36

dr hab. Dariusz Spychała
e-mail: spychala@ukw.edu.pl
ul. Szymanowskiego 3, pokój 1.36

dr Katarzyna Wodniak
e-mail: kwodniak@ukw.edu.pl
ul. Szymanowskiego 3, pokój 1.38

Katedra Socjologii

dr Aneta Baranowska
e-mail: baranowska_aneta@wp.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro V, pokój 506

dr Joanna Janiszewska
e-mail: joannaetso@go2.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro V, pokój 506

dr Marta Jaskulska
e-mail:marta_jaskulska@wp.pl
ul Ogińskiego 16, piętro V, pokój 507

dr Anna Kokocińska
email: 
ul. Ogińskiego 16, piętro V, pokój 506

dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw.
e-mail: wmisztal13@gmail.com
ul Ogińskiego 16, piętro V, pokój 501

dr Piotr Siuda
e-mail: piotr.siuda@gmail.com
ul. Ogińskiego 16, piętro V, pokój 501

dr Magdalena Szczepańska
e-mail: magda1szczepanska@gmail.com
ul. Ogińskiego 16, piętro V, pokój 506

dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw.
e-mail: a.tarczynski@vp.pl
ul. Ogińskiego 16, piętro V, pokój 507

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38